Corona houdt ons nog in de greep

Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,

a1b01aac 4495 4c74 bee6 63ae5e8d1045 thumb840

Het is alweer bijna twee maanden geleden, toen we elkaar mochten ontmoeten tijdens onze Teerdag en ook toen kon niemand vermoeden dat twee maanden later de situatie totaal veranderde en, op de dag van vandaag mogen wij in groepen van 2 nog maar buiten zijn en in thuis twee ‘vreemden’ ontmoeten. De impact is heel groot voor de samenleving. Velen raakten betrokken met het afschuwelijke Corona-monster en vele hebben de strijd ook moeten verliezen. Binnen onze schutterij werden sommige personen positief getest, maar gelukkig zijn zij allemaal er boven op gekomen of lijken het Virus te kunnen overwinnen. Wij staan natuurlijk stil bij deze personen en wensen hun veel beterschap.

Het bestuur van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray zit niet stil, denkt na over de toekomst en dat geldt ook voor de Oud Limburgse Schuttersfederatie. Er wordt volop gesproken over de toekomst en in het eerste kwartaal van 2021 zal er op bondsniveau een vervolg worden gegeven aan deze toekomstvisie. Sámen hopen wij in de loop van 2021 op een vaccin, wetende dat de gemeenschap zeker de nodige gevolgen zal ondervinden van dit virus.

Wij willen jullie toch meenemen in een aantal organisatorische zaken:

  • Zoals al eerder kenbaar werd gemaakt zal de Sint Nicolaasintocht in Venray geen doorgang vinden, ook onze eigen Sint Nicolaasactie zal hier de gevolgen van ondervinden en gaat in een summiere opzet verder;
  • De Stichting Winterpret Venray moest de organisatie van de ijsbaan dit jaar voorbij laten gaan en kunnen wij onze rol binnen deze organisatie niet vervullen en hou je het wendt of keert een financiële aderlating;
  • Ook is bekend geworden dat de organisatie van de Kerststal definitief voorbij is voor 2021. Het landelijk verbod op het afgeven van evenementenvergunningen is helder en na een gesprek met de veiligheidsregio en de betrokken ambtenaren heeft deze organisatie ook duidelijkheid gekregen en is de Kerststal op de Grote Markt niet meer mogelijk. Het probleem is namelijk dat de Kerststal toch publiek op de been brengt, en dat is juist wat men wil voorkomen. De gemeente moet dan meewerken aan iets wat vanuit de regering wordt verboden of gedemotiveerd.
  • In de loop van december 2020 zullen wij, als bestuur een beslissing nemen over de Nieuwjaarsviering en handelen conform de op dat moment geldende maatregelen.

Wel zullen onze solisten in januari 2021 gaan deelnemen aan het solistenconcours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. De organisatie zal zorgen voor een Corona-proof organisatie en zullen we op zaterdag 16 of zondag 17 januari 2021 in Beringe gaan deelnemen.

Voordat ik afsluit wil ik alle leden danken voor de betrokkenheid, speciaal dank aan de dinsdagploeg en onze jeugdgroep. De oliebollenactie komt er aan en laten we hopen dit tot een succes te maken.

Tot slot wil ik iedereen oproepen om met elkaar in contact te blijven. Stuur elkaar regelmatig een appje, een mailtje, bel met elkaar en laten we samen volop kijken naar de mogelijkheden om ons te laten zien om samen ons schuttersgevoel te beleven, want samen zijn wij de ‘Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray’ en samen gaan wij op naar de nieuwe tijden, waarin we weer veelvuldig elkaar mogen zien en ons schutters- en gildewezen, wat diep in ons hart zit beleven.

Blijf gezond en zoals Theo Bovens gisteren riep en ik pas de tekst even aan: ‘Zandakkertjes zit niet stil, kom in beweging , kom in actie en aon de geng!

 

Voorzitter Bernie van Lierop