Geert Hendriks nieuwe schutterskoning

Geert Hendriks is voor de eerste keer in zijn carrière schutterskoning van de schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray geworden. In een mooie wedstrijd was hij de meest gelukkige en wist de koningsvogel ter aarde te laten storten. De titel van jeugdschutterskoning ging naar Mirthe Krijnen, Victor Thomassen werd de jeugdpublieksschutterskoning en Leonieke van der Vorst schoot zich tot koning van ere van de schutterij uit Venray.

De dag begon voor de Venrayse schutterij met het afhalen van het oude koningspaar, Henk en Ria de Klein-Peters bij hun woonhuis, om daarna de Eucharistieviering in de Sint Petrus Banden Kerk Venray met elkaar mee te maken. Het hoogtepunt tijdens deze Eucharistieviering was natuurlijk de commando-overdracht naar de nieuwe commandant, Alex Lamers. Guus Stiphout werd bij deze gelegenheid benoemd tot majoor van de schutterij van Venray. In de middag begon het koningsvogelschieten. In aanwezigheid van het voltallige College van Burgemeester en Wethouders en de Gildenpriester Deken Smeets werd er volop geschoten om de nieuwe koningstitels, die rond de klok van 16.30 uur bekend waren, waarna de nieuwe koningen werden geïnstalleerd. Geert Hendriks Geert Hendriks werd in zijn jonge jaren lid van de Venrayse schutterij om daar op een gezellige manier bezig te zijn en natuurlijk de schietsport te beoefenen, echter koos Geert Hendriks later om het lidmaatschap te beëindigen, maar uiteindelijk kwam hij in 2007 terug bij de schutterij en is sindsdien daar niet meer weg te denken. Zijn zoon, Robin Hendriks, verdedigt sinds enkele jaren ook het schuttersuniform bij de schutterij. Naast zijn buksmeesterschap is Geert verbonden als bestuurslid van de vereniging en zorgt hij voor het technisch beheer op de schuttersweide. Geert Hendriks zal het komend seizoen als schutterskoning voortgaan tijdens de wedstrijden, die de schutterij zal ondernemen.
Geert Hendriks nieuwe schutterskoning