Twee nieuwe schutterskoningen bij ’t Zandakker

Website

Van links naar rechts Woutera Lamers-Flinsenberg, Alex Lamers, Yenthe Albers en John Stevens (Foto Petra Stevens)

Heel langzaam komt er een einde aan de sjütdown en worden de schuttersactiviteiten binnen de schutterijen weer hervat. Dit gold ook voor de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray. Zondag 19 september 2021 vond het koningsvogelschieten plaats.

De ochtend begon om 8.45 uur met het afhalen van het koningspaar aan hun woonadres om vervolgens de Eucharistieviering bij te wonen in de Sint Petrus Banden Kerk. In de middag werd het koningsvogelschieten gehouden, wat in verband met de Corona-maatregelen alleen gehouden mocht worden met de eigen leden. De zustervereniging van Sint Martinus, de Bussen Schutten uit Neer zorgde met haar wedstrijdbuksen dat deze activiteit kon plaatsvinden. Deze middag toonde aan dat de Venrayse schutterij staat te popelen om, ondanks alle tegenslagen weer aan de slag te gaan. Ondanks de Coronatijden werden er nieuwe (jeugd)leden verwelkomt en dat toont aan dat de schutterij samen uit de moeilijke tijden gaat komen.

Bij de jeugd viel de eerste beslissing. Yenthe Albers, die haar debuut maakte bij de schutterij liet meteen zien dat ze zeer kundig is, want tussen andere jeugdleden met ervaring lukt het Yenthe Albers (13 jaar) om de jeugdkoningsvogel naar onderen te halen en mag ze zich de nieuwe jeugdkoning 2021 noemen.

De strijd bij de senioren duurde 193 schoten. Alex Lamers schoot met een doeltreffend schot de koningsvogel naar onderen en wist voor de tweede keer op rij de koningsvogel te bemachtigen. Nadat beide schutterskoningen waren geïnstalleerd restte natuurlijk de vraag of de eega van Alex ook als schutterskoningin zou gaan lopen en nadat zij positief antwoorde zal het schutterskoningspaar 2021 va de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray gevormd worden door Alex en Woutera Lamers-Flinsenberg en zullen zij zich op zondag 9 januari 2022, tijdens de nieuwjaarsviering officieel presenteren.

Alex Lamers (51) sloot zich in 2002 aan binnen de gelederen van de schutterij. Via het schuttersbloed van zijn vrouw, Woutera, die een dochter is van Mia Flinsenberg-Lenssen (+), kwam hij bij de schutterij en daar zijn roeping te vinden. Het schuttersbloed werd overgedragen aan de twee zonen Tieme en Jarno Lamers, die ook al jaren lid zijn van de schutterij. Alex Lamers is bestuurslid, commandant, buksmeester en schiet al jaren mee in het eerste zestal bij de schietwedstrijden. In 2013 en 2019 waren zij al voor de eerste keer het koningspaar van de schutterij.

Ook zijn er binnen de schutterij natuurlijk personen, die op een leeftijd komen dat het marcheren niet meer mogelijk is e dit geldt ook voor John Stevens. John is in twee perioden lid geweest van de schutterij en heeft vele verdiensten gehad voor de schutterij Bij de doorstart in 1975 was hij secretaris en in 2008 keerde hij terug bij de schutterij, maar nu beleefde hij zijn laatste wedstrijd als actief schutter en zal nu vanaf de zijkant de schuttersactiviteiten gaan volgen. In een officieel dankwoord werd stilgestaan bij de verdiensten van John Stevens en daarna kwam er een einde aan een mooie dag, vol verbroedering en was duidelijk dat de leden van de schutterij smarten naar het nieuwe schutter seizoen 2022.