Afgelopen weekend namen diverse schutters van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray, voor het eerst in de historie, deel aan het persoonlijk federatiekampioenschap van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.
Lees meer...
Romy Litjens van de schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray is op zondag 19 maart 2017 tweede geworden bij de Limburgse Kampioenschappen Solisten in de derde divisie kleine trom. Het jeugdlid van deze schutterij behaalde een schitterend puntenaantal van 89 punten, echter kwam helaas één punt tekort om de eerste plaats te bemachtigen.
Lees meer...
Zondag 29 januari 2017 werd het solistenconcours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen van de districten Venray-Venlo en Weert georganiseerd bij het Fluit- & Tamboerkorps Sint Job uit Leuken. Vier solisten van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray namen deel aan dit concours en in namen 112 jeugdleden vanuit dit district deel aan dit concours.
Lees meer...
Binnen het schutters- en gildewezen in Limburg is de Edele Eed-Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus één van de hoogste schuttersorden, waarin leden worden opgenomen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied en met name binnen het schutters- en gildewezen. Guus Stiphout van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray is één van de 24 gelukkigen, die op zondag 22 januari 2017 tijdens een Hoogmis in de kerk van Schimmert wordt opgenomen binnen deze Orde. Deze Orde is 37 jaar geleden opgericht en kent een ledenaantal van 570 leden, waarvan er nog ongeveer 300 personen in leven zijn en dit is dus een heel laag percentage van het aantal actieve schutters in de beide Limburgen. Een opname binnen deze schuttersorde is een bevestiging van de grote hoeveelheid verdiensten, die een persoon heeft. Guus Stiphout werd op 1 maart 1962 lid van de Venrayse schutterij en kan, anno 2017, terugkijken op een schuttershistorie van 55 jaar. Hij maakte de up en downs van de Venrayse schutterij mee en was in 1975 ook één van de kartrekkers achter de doorstart van de schutterij, die sinds die tijd is blijven groeien…
Lees meer...