2000: Bernie van Lierop

2000: Bernie van Lierop

In 2000 werd Bernie van Lierop voor de tweede keer koning in zijn loopbaan. Bernie van Lierop is sinds enkele jaren de voorzitter van de Schutterscombinatie Noord-Limburg en secretaris/penningmeester van de Schuttersbond Juliana. Hij vervulde in dit jaar tezamen met zijn koningin, Tanja van Lierop-Bos het koningschap van de schutterij.