1997: Jo Lenssen

1997: Jo Lenssen

In 1997 werd Jo Lenssen voor de derde keer koning in zijn loopbaan. Jo Lenssen is lid van de schutterij sedert 1960 en is zeer actief. Jarenlang heeft hij gelopen als vaandeldrager van de schutterij en is hij de vaste vervaardiger van de loden kogels. Eveneens heeft hij jaren deel uitgemaakt van het eerste zestal van de Schutterij.