1996: Bernie van Lierop

1996: Bernie van Lierop

In 1996 werd Bernie van Lierop voor de eerste keer koning in zijn loopbaan binnen de Venrayse schutterij. Bernie van Lierop is actief binnen de Venrayse schutterij, in diverse functies, zoals schutter – bordjesdrager – reserve sappeur. Hij vormde hij tezamen met Lisette van Rhee- van den Broek het koningspaar van de schutterij.