Geschiedenis|Muziekkorps|Uniformering|Koningen en Keizer|De schuttersweide|Contact| Fotoalbum
Een stukje historie uit het roemruchte verleden....

't Sandtacker is genoemd naar een straat in Venray. De vroegere patroon was St. Jacob. In de Sint Petrus Banden Kerk in Venray was (en is weer) een apart altaar van deze schutspatroon,dat sinds 1427 bediend werd door een priester uit het Bisdom Keulen. Verder worden geestelijke bedienaars genoemd in 1438, 1485 (Paulus Gruyter), 1468, 1510 en 1566 (Petrus Coeppen).Later is St. Jan Baptist of de Doper Schutspatroon geworden.(sinds 1585).


Taak van de Schutterij:

De Limburgse Schutterijen hebben tot 1907 hun weerbaarheidsfunctie gehouden. Zij deden tot die tijd dienst als bewaarders van orde en rust, en zijn opgericht ter bescherming van kerkaltaar (auter), bevolking (heerdt) en vaderland (troon), als de sterke arm van de justitie, door het vangen van gauwdieven en het tegengaan van stroperij en plundering. Ons Gilde is dan ook bijzonder trots op het feit, dat tijdens de beeldenstorm de beelden van de Grote- of St. Petrus-Bandenkerk door tussenkomst van de (toenmalige) 3 schuttersgilden: 't Zandakker, 't Hof, en 't Eind (nu St. Anna), bewaard zijn gebleven. Daarbij bleven zij tot dantoe op sociaal gebied belangrijk als broederschap in de waarste zin van het woord. Zo bezaten veel Gilden naast het Gildehuis een eigen altaar in de kerk, waar op de dag van de patroonsheilige -in dit geval St. Jan- een Gildemis werd opgedragen. Broederschap hield en houdt tevens in, dat men broederlijk met elkaar omgaat en elkaar bijstaat als dat nodig mocht zijn. Het Gilde heeft veel goeie perioden gekend. Eind 19e eeuw was een bloeiperiode die zich tot aan de opheffinging 1907 heeft voortgezet. Oude foto's tonen aan dat er toen een schitterende groep was met een groot stafmuziekkorps en een majoor te paard. Uit deze stafmuziek is daarna de plaatselijke Harmonie ontstaan die in de hoogste klasse speelt en onder de naam Euterpe nu bekend is. Na het ontnemen van de officiele taken door Koningin Wilhelmina van Oranje Nassau heeft het Gilde opgang en neergang gekend, tot er in 1975 een volledige wedergeboorte heeft plaatsgevonden, met als resultaat het huidige korps.


Heden.

Schutterij t Zandakker Gilde St. Jan is heden ten dage een graag geziene gast in Venray. Verengingen, families e.d. beleven een wonderbaarlijke dag als ze op de Schuttersweide, die prachtig gelegen is in de Endepoel, de schietfestijnen meemaken. De Schutterij probeert om er bij elke gelegenheid weer perfect uit te zien. De jaarlijkse verplichtingen bestaan uit: Het Koningschieten (eerste zondag van mei), de 3 Bondsfeesten, Het Oud Limburgs Schuttersfeest (eerste zondag van juli). Onze vereniging is aangesloten bij de Bond van Noord-Limburgse Schutterijen: "Juliana" waarin 21 schutterijen verbonden zijn. Deze Bond is wederom samen met 8 andere Bonden aangesloten bij de Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS). In deze Federatie zijn 7 bonden uit Nederlands Limburg,en 2 bonden uit Belgisch Limburg aangesloten, met in totaal 176 schutterijen, broederschappen en gilden. de dekenale- en regionale schietwedstrijden en verschillende verplichtingen ten aanzien van de Venrayse gemeenschap,zoals St. Nicolaas inhalen,het opluisteren van recepties, en de Kerststal opbouwen die voortspruiten uit oude tradities, of die nodig zijn om het voortbestaan financieel te garanderen. De inzet van de Schutters is groot, de motivatie optimaal. De oude broederschap leeft als nooit te voren........

 
 
 
Zie ook:
  - Geschiedenis
  - Muziekkorps
  - Uniformering
  - Koningen en Keizer
  - De schuttersweide
  - Contact