2015: Bernie van Lierop

2015: Bernie van Lierop

In het jaar 2015 werd Bernie van Lierop voor de vijfde keer in zijn carrière de schutterskoning van de Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray. Na 1996, 2000, 2004 en 2008 was 2015 het nieuwe jaar, waarin hij schutterskoning werd. Zijn echtgenote, Annemie van Lierop-Nooijen en de jeugdprinses Lisa van Lierop vergezellen hem dit jaar tijdens de vele uittredens van de schutterij. Bernie van Lierop is lid van de Venrayse schutterij vanaf 1981 en heeft diverse functies doorlopen, waaronder de huidige functie van tweede luitenant. Vanaf 1998 is hij ook bestuurlijk actief. Sinds 1998 is hij 16 jaar lang de bondssecretaris van de Schuttersbond Juliana geweest, waarvan hij in 2014 afscheid heeft genomen, omdat hij de functie van federatiesecretaris van de Oud Limburgse Schuttersfederatie heeft aanvaard. Sinds 1996 voorzitter van de Schutterscombinatie Noord-Limburg en sinds 2001 bestuurslid van de Venrayse schutterij, waarvan hij sinds 2004 de voorzittershamer hanteert. Verder is hij de webmaster van de Federatie, redactielid van het Limburgs Schutterstijdschrift, secretaris van de Vereniging van OLS-buksmeester, Kanselier en Zegelbewaarder van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Ook is hij actief als gemeenteraadslid van de gemeente Venray namens de politieke partij Samenwerking Venray. Zijn vrouw, Annemie van Lierop-Nooijen is sinds 2007 lid van de Venrayse schutterij en is actief als tamboer. De drie dochters, Nina, Romy en Lisa maken ook deel uit van de Venrayse schutterij.