2008: Bernie van Lierop

2008: Bernie van Lierop

In 2008 werd voor de vierde keer koning Bernie van Lierop. Nadat hij eerder koning was in het jaar 1996 - 2000 en 2004 was het natuurlijk uniek dat dit wederom na vier jaar gebeurde. Sinds 2001 zit Bernie van Lierop in het bestuur van de schutterij, waar hij vanaf 2003 (één jaar als interim-voorzitter) de voorzittershamer hanteert. Daarnaast zit hij vanaf 1996 in de organisatie van de Schutterscombinatie Noord-Limburg, sinds 1998 secretaris/penningmeester van de schuttersbond Juliana, webmaster van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en redactielid van het Limburgs Schutterstijdschrift. In het jaar 2008 vormde hij tezamen met zijn vrouw, Annemie van Lierop-Nooijen het koningspaar en opvallend was het dat zij op 08-08-2008 met elkaar in het Huwelijksbootje stapten door middel van een huwelijk met schutterseer.