Vrijdag 24 juni 2016, tijdens de Sint Jansviering van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray, zijn een viertal leden onderscheiden voor hun of haar 40-jarig lidmaatschap van de schutterij. 160 Jaar schutterstraditie, want Jeanne Krijnen-Gooijer, Mary Stiphout-Graat, Giel Krijnen en Henk de Klein hebben haar 40-jarig ‘dienstverband’ nu behaald. Tijdens een Eucharistieviering aan het eigen Gilde altaar, opgedragen door de Gilde priester Deken Smeets, werden deze leden door een afvaardiging van het bondsbestuur van de schuttersbond Juliana onderscheiden namens de Oud Limburgse Schuttersfederatie en achteraf op de schuttersweide werden zij onderscheiden door de voorzitter van de schutterij, Bernie van Lierop. Jeanne Krijnen-Gooijer stond altijd bekend als de rechterhand van de (toenmalige) voorzitter Joep Krijnen. Vanuit het thuisfront was zij het organisatorisch brein achter de vele activiteiten. Zij zorgde voor een perfecte uniformering als tamboer van haar dochter, Jeannet Krijnen en zoon, Giel Krijnen en ondersteunde Joep met de bestuurlijke werkzaamheden. Vanaf 1988 werd zij de keizerin van de schutterij, een functie, die zij nu nog altijd uitvoert, alhoewel haar gezondheid het meelopen van de schuttersoptochten niet meer mogelijk maakt. Mary Stiphout-Graat is als echtgenote van de commandant van de schutterij, Guus Stiphout, 40 jaar geleden bij de schutterij…
Lees meer...
Zoals het gebruikelijk is wordt er bij het eerste bondsschuttersfeest van de schuttersbond Juliana traditioneel geschoten om de titel van bondskoning. In 2016 is het voor de eerste keer in de geschiedenis geweest dat een schutterskoning van de schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray er in is geslaagd om bondsschutterskoning te worden en zodoende mochten Henk de Klein (2016) en Geert Hendriks (huidige koning) allebei deelnemen aan deze eindstrijd. Ondanks een felle strijd door alle schutterskoningen van de schuttersbond Juliana, was het wederom een voorrecht dat de koningstitel terecht kwam bij de schutterskoning van de schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray. Geert Hendriks was de gelukkige en mag voor de tweede keer in successie deze eretitel meenemen naar Venray. Voor Geert Hendriks kan het jaar al niet meer kapot, want hij won ook nog in de categorie ‘mooiste koning’ op dit bondsschuttersfeest bij de schutterij Sint Jan Grubbenvorst de eerste prijs. De schutterij behaalde verder bij de categorie mooiste geheel militair uniform een eerste prijs, de tamboer-maitre Huub Stevens behaalde een tweede prijs. Het muziekkorps behaalde in de optocht een eerste prijs. Het jeugdmuziekkorps versloeg alle andere korpsen bij het uittreden op het terrein en het ‘grote’ muziekkorps…
Lees meer...
Geert Hendriks is voor de eerste keer in zijn carrière schutterskoning van de schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray geworden. In een mooie wedstrijd was hij de meest gelukkige en wist de koningsvogel ter aarde te laten storten. De titel van jeugdschutterskoning ging naar Mirthe Krijnen, Victor Thomassen werd de jeugdpublieksschutterskoning en Leonieke van der Vorst schoot zich tot koning van ere van de schutterij uit Venray. De dag begon voor de Venrayse schutterij met het afhalen van het oude koningspaar, Henk en Ria de Klein-Peters bij hun woonhuis, om daarna de Eucharistieviering in de Sint Petrus Banden Kerk Venray met elkaar mee te maken. Het hoogtepunt tijdens deze Eucharistieviering was natuurlijk de commando-overdracht naar de nieuwe commandant, Alex Lamers. Guus Stiphout werd bij deze gelegenheid benoemd tot majoor van de schutterij van Venray. In de middag begon het koningsvogelschieten. In aanwezigheid van het voltallige College van Burgemeester en Wethouders en de Gildenpriester Deken Smeets werd er volop geschoten om de nieuwe koningstitels, die rond de klok van 16.30 uur bekend waren, waarna de nieuwe koningen werden geïnstalleerd. Geert Hendriks Geert Hendriks werd in zijn jonge jaren lid van de Venrayse schutterij om daar op een gezellige manier bezig…
Lees meer...
Henk de Klein van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray is op zondag 1 mei 2016 de nieuwe schutterskoning geworden. Op deze stralende zondagmiddag op de schuttersweide werd de strijd beslist in de elfde schietronden, toen de koningsvogel nog op een paar kleine stukjes vastzat. De titel van erejeugdschutterskoning ging naar Bas Andriessen, terwijl de nieuwe jeugdschutterskoning werd Silke Krijnen. De titel van ereburgerkoning ging naar Laura Janssen. De dag begon voor de schutterij al heel vroeg, met het afhalen van het koningspaar, Bernie en Annemie van Lierop-Nooijen bij hun woonhuis, waarna de Eucharistieviering in de Sint Petrus Banden Kerk in Venray werd bijgewoond. Na het nuttigen van een koffietafel, werd de schuttersweide al snel omgetoverd in een koningsweide. De burgemeester Hans Gilissen, Deken Smeets en de wethouders Martijn van der Putten en Ike Busser waren aanwezig om de schutterskoning, Bernie van Lierop, van zijn koningsversierselen te ontdoen. Ook de ereburgerkoning, Ben Strijbosch, werd bedankt voor zijn bewezen diensten. De elfde ronde leverde de beslissing op bij de schutters van de schutterij. De vogel zat op enkele kleine stukjes vast en het leek een kwestie van een aantal rake schoten en de strijd zou beslist worden. De ultieme…
Lees meer...
Pagina 3 van 3