Na een afwezigheid van één jaar, zal de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray op zaterdag 9 juli 2016 weer aanwezig zijn bij de kavelwedstrijden van het Oud Limburgs Schuttersfeest. Samen met 29 andere schutterijen zal er deze dag in het Belgische Maasmechelen gestreden worden om de felbegeerde ‘Um’ en daarmee de organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest 2017 binnen te halen. Het zestal, bestaande uit Henk de Klein, Patrick de Klein, Geert Hendriks, Hans van Rhee, Ron Linders en Peter Henssen zorgden afgelopen zondag weer voor de euforie binnen de Venrayse schutterij door feilloos de vijf schietronden tot een goed einde te brengen. De Venrayse schutterij mocht dit jaar namens de schuttersbond Juliana, deelnemen aan de openingsceremonie en dat resulteerde ook in een vroeg optochtnummer, want als derde mocht de schutterij deelnemen aan de optocht. De prijzen voor de Venrayse schutterijen, vielen net als het vorig jaar bij de muziekwedstrijden. Het muziekkorps behaalde in haar vierde divisie een schitterende eerste prijs, terwijl het jeugdkorps beslag legde op de tweede plaats. Romy Litjens moest in de vierde divisie haar titel verdedigen, die zij het vorig jaar wist te behalen en hierin slaagde zij helemaal. Met een schitterend puntenaantal werd…
Lees meer...
Vrijdag 24 juni 2016, tijdens de Sint Jansviering van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray, zijn een viertal leden onderscheiden voor hun of haar 40-jarig lidmaatschap van de schutterij. 160 Jaar schutterstraditie, want Jeanne Krijnen-Gooijer, Mary Stiphout-Graat, Giel Krijnen en Henk de Klein hebben haar 40-jarig ‘dienstverband’ nu behaald. Tijdens een Eucharistieviering aan het eigen Gilde altaar, opgedragen door de Gilde priester Deken Smeets, werden deze leden door een afvaardiging van het bondsbestuur van de schuttersbond Juliana onderscheiden namens de Oud Limburgse Schuttersfederatie en achteraf op de schuttersweide werden zij onderscheiden door de voorzitter van de schutterij, Bernie van Lierop. Jeanne Krijnen-Gooijer stond altijd bekend als de rechterhand van de (toenmalige) voorzitter Joep Krijnen. Vanuit het thuisfront was zij het organisatorisch brein achter de vele activiteiten. Zij zorgde voor een perfecte uniformering als tamboer van haar dochter, Jeannet Krijnen en zoon, Giel Krijnen en ondersteunde Joep met de bestuurlijke werkzaamheden. Vanaf 1988 werd zij de keizerin van de schutterij, een functie, die zij nu nog altijd uitvoert, alhoewel haar gezondheid het meelopen van de schuttersoptochten niet meer mogelijk maakt. Mary Stiphout-Graat is als echtgenote van de commandant van de schutterij, Guus Stiphout, 40 jaar geleden bij de schutterij…
Lees meer...
Zoals het gebruikelijk is wordt er bij het eerste bondsschuttersfeest van de schuttersbond Juliana traditioneel geschoten om de titel van bondskoning. In 2016 is het voor de eerste keer in de geschiedenis geweest dat een schutterskoning van de schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray er in is geslaagd om bondsschutterskoning te worden en zodoende mochten Henk de Klein (2016) en Geert Hendriks (huidige koning) allebei deelnemen aan deze eindstrijd. Ondanks een felle strijd door alle schutterskoningen van de schuttersbond Juliana, was het wederom een voorrecht dat de koningstitel terecht kwam bij de schutterskoning van de schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray. Geert Hendriks was de gelukkige en mag voor de tweede keer in successie deze eretitel meenemen naar Venray. Voor Geert Hendriks kan het jaar al niet meer kapot, want hij won ook nog in de categorie ‘mooiste koning’ op dit bondsschuttersfeest bij de schutterij Sint Jan Grubbenvorst de eerste prijs. De schutterij behaalde verder bij de categorie mooiste geheel militair uniform een eerste prijs, de tamboer-maitre Huub Stevens behaalde een tweede prijs. Het muziekkorps behaalde in de optocht een eerste prijs. Het jeugdmuziekkorps versloeg alle andere korpsen bij het uittreden op het terrein en het ‘grote’ muziekkorps…
Lees meer...
Geert Hendriks is voor de eerste keer in zijn carrière schutterskoning van de schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray geworden. In een mooie wedstrijd was hij de meest gelukkige en wist de koningsvogel ter aarde te laten storten. De titel van jeugdschutterskoning ging naar Mirthe Krijnen, Victor Thomassen werd de jeugdpublieksschutterskoning en Leonieke van der Vorst schoot zich tot koning van ere van de schutterij uit Venray. De dag begon voor de Venrayse schutterij met het afhalen van het oude koningspaar, Henk en Ria de Klein-Peters bij hun woonhuis, om daarna de Eucharistieviering in de Sint Petrus Banden Kerk Venray met elkaar mee te maken. Het hoogtepunt tijdens deze Eucharistieviering was natuurlijk de commando-overdracht naar de nieuwe commandant, Alex Lamers. Guus Stiphout werd bij deze gelegenheid benoemd tot majoor van de schutterij van Venray. In de middag begon het koningsvogelschieten. In aanwezigheid van het voltallige College van Burgemeester en Wethouders en de Gildenpriester Deken Smeets werd er volop geschoten om de nieuwe koningstitels, die rond de klok van 16.30 uur bekend waren, waarna de nieuwe koningen werden geïnstalleerd. Geert Hendriks Geert Hendriks werd in zijn jonge jaren lid van de Venrayse schutterij om daar op een gezellige manier bezig…
Lees meer...
Pagina 3 van 3