Zondag 24 juli 2016 namen wij deel aan het derde en laatste bondsschuttersfeest van de schuttersbond Juliana voor het jaar 2016. De schuttersvrienden van de schutterij Sint Hubertus Kessel waren de gastheer voor de 19 schutterijen van de schuttersbond Juliana en natuurlijk werd het een warme dag, maar ook hier geldt weer dat de organisator dit niet in de hand heeft. Ook deze keer mochten wij weer enkele mooie prijzen behalen.
Lees meer...
De Venrayse schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray heeft tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest beslag weten te leggen op de 9e plaats. Bij het Oud Limburgs Schuttersfeest werd op zaterdag 9 juli de finale kavelzaterdag georganiseerd, waarbij 30 schutterijen de strijd met elkaar aangingen voor de absolute eindzege.
Lees meer...
Na een afwezigheid van één jaar, zal de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray op zaterdag 9 juli 2016 weer aanwezig zijn bij de kavelwedstrijden van het Oud Limburgs Schuttersfeest. Samen met 29 andere schutterijen zal er deze dag in het Belgische Maasmechelen gestreden worden om de felbegeerde ‘Um’ en daarmee de organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest 2017 binnen te halen. Het zestal, bestaande uit Henk de Klein, Patrick de Klein, Geert Hendriks, Hans van Rhee, Ron Linders en Peter Henssen zorgden afgelopen zondag weer voor de euforie binnen de Venrayse schutterij door feilloos de vijf schietronden tot een goed einde te brengen. De Venrayse schutterij mocht dit jaar namens de schuttersbond Juliana, deelnemen aan de openingsceremonie en dat resulteerde ook in een vroeg optochtnummer, want als derde mocht de schutterij deelnemen aan de optocht. De prijzen voor de Venrayse schutterijen, vielen net als het vorig jaar bij de muziekwedstrijden. Het muziekkorps behaalde in haar vierde divisie een schitterende eerste prijs, terwijl het jeugdkorps beslag legde op de tweede plaats. Romy Litjens moest in de vierde divisie haar titel verdedigen, die zij het vorig jaar wist te behalen en hierin slaagde zij helemaal. Met een schitterend puntenaantal werd…
Lees meer...
Vrijdag 24 juni 2016, tijdens de Sint Jansviering van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray, zijn een viertal leden onderscheiden voor hun of haar 40-jarig lidmaatschap van de schutterij. 160 Jaar schutterstraditie, want Jeanne Krijnen-Gooijer, Mary Stiphout-Graat, Giel Krijnen en Henk de Klein hebben haar 40-jarig ‘dienstverband’ nu behaald. Tijdens een Eucharistieviering aan het eigen Gilde altaar, opgedragen door de Gilde priester Deken Smeets, werden deze leden door een afvaardiging van het bondsbestuur van de schuttersbond Juliana onderscheiden namens de Oud Limburgse Schuttersfederatie en achteraf op de schuttersweide werden zij onderscheiden door de voorzitter van de schutterij, Bernie van Lierop. Jeanne Krijnen-Gooijer stond altijd bekend als de rechterhand van de (toenmalige) voorzitter Joep Krijnen. Vanuit het thuisfront was zij het organisatorisch brein achter de vele activiteiten. Zij zorgde voor een perfecte uniformering als tamboer van haar dochter, Jeannet Krijnen en zoon, Giel Krijnen en ondersteunde Joep met de bestuurlijke werkzaamheden. Vanaf 1988 werd zij de keizerin van de schutterij, een functie, die zij nu nog altijd uitvoert, alhoewel haar gezondheid het meelopen van de schuttersoptochten niet meer mogelijk maakt. Mary Stiphout-Graat is als echtgenote van de commandant van de schutterij, Guus Stiphout, 40 jaar geleden bij de schutterij…
Lees meer...
Pagina 3 van 3