Hans van Rhee van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray is op zondag 20 januari 2019, op basis van zijn verdiensten voor de gemeenschap en in het bijzonder voor  het schutters- en gildewezen opgenomen als schutsbroeder binnen de Orde van de Rode Leeuw. Dit gebeurde tijdens de investituur in de Sint Petrus Banden Kerk in Venray. Hans van Rhee werd in 1988 lid van de Venrayse schutterij, toen de schutterij, de Drum- en Showband Venray overnam. Het was al snel duidelijk dat Hans van Rhee vanuit zijn beroepsmatige werkzaamheden de gave had om als penningmeester te gaan fungeren. In 1991 werd hij lid van de bestuur en nam de functie van penningmeester over van Martien Lenssen (+). Op financieel gebied leidt hij vanaf dat moment de Venrayse schutterij met verve. Naast het bestuurslidmaatschap is Hans van Rhee lid van de drumband, waarbij hij nog altijd zich jong van geest voelt. Hij maakt al jaren deel uit van het A-zestal van de schutterij. Hij vond zijn eega binnen de schutterij en later werden ook zijn twee kinderen lid van de schutterij. Naast zijn actieve rol binnen het bestuur, maakt hij zich ook verdienstelijk voor de gemeenschap, waaronder het trainerschap…
Lees meer...
Menig Venrayse inwoner kijkt altijd verrassend op als ze de schutterij zien en weten vaak niet wat het nu eigenlijk inhoudt. De Schutterij t Zandakker Gilde Sint Jan Venray zorgt natuurlijk voor een oplossing, want iedereen wordt van harte uitgenodigd om een dag in de huid van een schutter te kruipen en zelf het schuttersgevoel te beleven.
Lees meer...
Afgelopen weekend namen diverse schutters van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray, voor het eerst in de historie, deel aan het persoonlijk federatiekampioenschap van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.
Lees meer...
Romy Litjens van de schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray is op zondag 19 maart 2017 tweede geworden bij de Limburgse Kampioenschappen Solisten in de derde divisie kleine trom. Het jeugdlid van deze schutterij behaalde een schitterend puntenaantal van 89 punten, echter kwam helaas één punt tekort om de eerste plaats te bemachtigen.
Lees meer...