Wat bezorgt u nu het schuttersgevoel?

Menig Venrayse inwoner kijkt altijd verrassend op als ze de schutterij zien en weten vaak niet wat het nu eigenlijk inhoudt. De Schutterij t Zandakker Gilde Sint Jan Venray zorgt natuurlijk voor een oplossing, want iedereen wordt van harte uitgenodigd om een dag in de huid van een schutter te kruipen en zelf het schuttersgevoel te beleven.

Pas wel op, want als het schuttersbloed eenmaal in je aderen zit, gaat dat er bijna niet meer uit.

U wordt van harte uitgenodigd om op zondag 7 mei 2017 vanaf 13.45 uur te gast te zijn op de schuttersweide, gelegen aan de Loonsedijk 5 in Merselo om zelf getuige te zijn van het koningsvogelschieten. Het einde is voorzien om uiterlijk 17.30 uur. 

Commando-overdracht

Deze dag is er ook meer te doen, want na 35 jaar de functie van commandant te hebben vervuld, heeft Guus Stiphout het besluit moeten nemen om deze functie over te dragen naar een opvolger. De functie van commandant is natuurlijk niet zomaar een functie, want je bent toch de ‘baas’ van de schutterij. 35 Jaar geleden werd Guus Stiphout commandant en tot op de dag van heden, heeft hij vele successen mogen behalen. Op basis van zijn verdiensten werd hij in 1984 benoemd tot paradecommandant van de schuttersbond Juliana en zorgt hij er elk bondsschuttersfeest voor dat alle schutterijen uit Noord- en Midden-Limburg luisteren naar zijn commando’s. Tijdens de Eucharistieviering om 9.30 uur in de Sint Petrus Banden Kerk zal Guus Stiphout, in het bijzijn van vele autoriteiten en collega-commandanten van de schuttersbond Juliana officieel het commando overdragen naar zijn opvolger. Benieuwd wie dit is, dan nodigen wij u zeker uit om bij deze Eucharistieviering aanwezig te zijn?

Middaggebeuren

In de middag zult u kosteloos mogen meestrijden om de titel van ‘ereschutterskoning’ . U schiet onder leiding van een deskundige begeleider (vanaf 14 jaar) mee om deze eretitel en u kunt meemaken hoe u een geweldige middag kunt beleven en ook een bijdrage kunt leveren aan het in standhouden van de schutterij.

De toekomst

De toekomst van de Venrayse schutterij is één van de zaken, waarmee het bestuur dagelijks bezig is. De schutterij heeft in de afgelopen jaren een groei mogen doormaken en zorgt ervoor dat op menig schuttersfeest men met verbazing kijkt naar de jeugdige aanwas en dat is ook belangrijk om de schutterijen te laten voortbestaan tot in lengten van jaren. De schutterij kent een eigen jeugdopleiding tot tamboer. Daarnaast worden er veel jeugdactiviteiten ontplooid, levert het een wezenlijke bijdrage aan de Stichting kerststal en Winterpret Venray en heeft de schutterij het voornemen om over te stappen naar een nieuw schuttersuniform. Wilt u meer weten, kijk dan gerust op www.zandakker.nl, maar nog beter kom op zondag 7 mei 2017 naar het koningsvogelschieten.

Wat bezorgt u nu het schuttersgevoel