Guus Stiphout onderscheiden binnen de Orde van de Rode Leeuw

Binnen het schutters- en gildewezen in Limburg is de Edele Eed-Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus één van de hoogste schuttersorden, waarin leden worden opgenomen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied en met name binnen het schutters- en gildewezen. Guus Stiphout van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray is één van de 24 gelukkigen, die op zondag 22 januari 2017 tijdens een Hoogmis in de kerk van Schimmert wordt opgenomen binnen deze Orde.

Deze Orde is 37 jaar geleden opgericht en kent een ledenaantal van 570 leden, waarvan er nog ongeveer 300 personen in leven zijn en dit is dus een heel laag percentage van het aantal actieve schutters in de beide Limburgen. Een opname binnen deze schuttersorde is een bevestiging van de grote hoeveelheid verdiensten, die een persoon heeft. Guus Stiphout werd op 1 maart 1962 lid van de Venrayse schutterij en kan, anno 2017, terugkijken op een schuttershistorie van 55 jaar. Hij maakte de up en downs van de Venrayse schutterij mee en was in 1975 ook één van de kartrekkers achter de doorstart van de schutterij, die sinds die tijd is blijven groeien en bloeien. Guus Stiphout nam in de 80-er jaren de functie van commandant over en hij heeft deze functie blijven vervullen, totdat in 2016 hij vanwege zijn gezondheid, met pijn in het hart afscheid moest nemen als commandant. Guus Stiphout was, met name in de eerste jaren na de doorstart cruciaal voor de schutterij, hij werd buksmeester en zorgde voor het leerproces voor de schutters en maakte ook zelf de munitie. Bij de realisatie van het eigen schuttersgebouw ‘het Schutskempke’ in 1988 werd Guus Stiphout benoemd tot uitvoerder en zorgde hij met zijn kennis en kwaliteiten voor de aansturing van het personeel. Het resultaat is bekend: Een schitterend schuttersgebouw voor de Venrayse schutterij. Vanaf 1984 is Guus Stiphout actief als paradecommandant van de schuttersbond Juliana en is hij zeer vereerd dat hij de komende jaren, ondanks het feit dat hij geen commandant meer is van Venray, deze functie mag blijven vervullen. Guus Stiphout werd tweemaal in zijn carrière schutterskoning en zorgde voor een uniek gebeuren voor de Venrayse schutterij door op het Oud Limburgs Schuttersfeest als mooiste koningspaar oude exercitie een eerste prijs te behalen. In navolging van Martien Lenssen (+), Joep Krijnen en Bernie van Lierop is Guus Stiphout de vierde persoon van de Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray, die wordt opgenomen binnen deze Orde en wordt hij op zondag 22 januari 2017 officieel opgenomen, na een zwaardslag van de Grootmeester van de Orde, Ger Koopmans. Tegen de klok van 20.15 uur zal Guus en Mary Stiphout-Graat een serenade worden gebracht bij hun woonhuis.

Guus Stiphout onderscheiden binnen de Orde van de Rode Leeuw